RACE
Professor & Head:
 • Dr.Mahesh Vakamudi
Professors:
 • Dr.Annapurna Rout
 • Dr.Arunkumar A S
 • Dr.Aruna Parameswari S
Associate Professors:
 • Dr.Akilandeswari M
 • Dr.Thamarai Selvi K
 • Dr.Ranjith Karthikeyan B
 • Dr.Raj Kumar P
 • Dr.Venkatesh S
Assistant Professors:
 • Dr.Renuka M K
 • Dr.Arul Murugan R
 • Dr.Prem Anand R
 • Dr.Ashok Kumar A
 • Dr.Ramkumar D
 • Dr.Jayakumar.J
 • Dr.Varun R
 • Dr.HarishBabu Ravulapalli
 • Dr.Kalaiselvan M S
 • Dr.Ravi kumar Gandham
 • Dr.Balasubramaniam CH
 • Dr.Soma Ganesh Raja
 • Dr.Alai Taggu
 • Dr.Ayya Syama Sundar
Senior Residents:
 • Dr.Senthilkumar S
 • Dr.Shajahan I
 • Dr.Baby Sailaja K
 • Dr.Revathi R
 • Dr.Sushma NandiPati
 • Dr.Vanishree
 • Dr.Karthikeyan.N
 • Dr.Archana